©

+33 (0)4 93 62 38 68

info@ezratahim.fr


Erev Yom Kippur le 04-10 ערב יום כפור   Allumage 18:48 הדלקת נרות   /   Yom Kippur le 05-10 יום כפור   Havdalah (50 min): 7:55pm le 05-10 הבדלה (50 דקות)   Allumage 18:43 הדלקת נרות   /   Parashat Ha'Azinu פרשת האזינו   /    /   Havdala 19:50 הבדלה